Anna en pinocio op naar de 65 cm!


10/06/2016

Vorig weekend zetten Anna en Pinocio hun eerste stap naar 65 cm! 
Eerlijk gezegd hadden we Pinocio zijn springtalenten een beetje onderschat, waardoor Anna af en toe de beentjes extra moest dichtknijpen ! Maar ... een mooie foutloze ronde met een balkje in de tweede fase en een pluim voor Anna en haar beste vriend  "Porcie".

Bekijk hieronder de video's van 50 cm en 65 cm.


Videos

Anna en Pinocio, 50 cm, Trens stal Veldhoven, juni 2016
Anna en Pinocio, eerste maal 65 cm, Trens stal Veldhoven, juni 2016


« return

This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant.
Learn more